Regulamin

Właścicielem serwisu i prawa do kodu html jest firma D9, zwana w dalszej części Regulaminu TwojaSonda.pl.Serwis TwojaSonda.pl udostępnia w internecie przejrzysty i czytelny panel do szybkiego tworzenia sondaży i ankiet internetowych.

Korzystanie z serwisu TwojaSonda.pl było, jest i zawsze będzie bezpłatne.Serwis TwojaSonda.pl świadczy usługi polegające na umożliwieniu Użytkownikom wykorzystywanie stworzonych ankieti umieszczenie ich na portalach społecznościowych i stronach www, m.in. blogach, serwisach informacyjnych, badaniach konsumenckich.

Użytkownikami serwisu mogą być osoby indywidualne oraz firmy, które zaakceptowały regulamin i Politykę Prywatności.Użytkownicy serwisu TwojaSonda.pl zobowiązują się do przestrzegania przepisów prawa.

Serwis TwojaSonda.pl zastrzega sobie prawo do usuwania i modyfikacji tworzonych przez Użytkowników sondaży, jeśliumieszczone informacje będą sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub jeśli będą obrażały uczucia religijne,będą zawierały dane osobowe lub teleadresowe lub będą świadomie wprowadzały w błąd i naruszać prawa patentowe i autorskie.

Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie internetowej www.twojasonda.pl